Những điều bạn cần biết về trợ cấp thôi việc theo bộ Luật Lao Động mới

Ngày 01/01/2021, bộ Luật Lao Động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Và trong bộ luật mới này, vấn đề trợ cấp thôi việc có ba điểm thay đổi. Cùng xem lại sẽ có những thay đổi gì trong bài viết sau đây nhé!

Khoản trợ cấp thôi việc tuy không phải là một con số lớn với nhiều bạn đi làm nhưng đây là quyền lợi chính đáng mà bạn xứng đáng được hưởng. Vì thế, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những thay đổi trong bộ Luật Lao Động mới để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé!

Các từ viết tắt trong bài viết: 

Hợp đồng lao đồng: HĐLĐ

Người sử dụng lao động: NSDLĐ

Người lao động: NLĐ

Các trường hợp NLĐ được nhận trợ cấp thôi việc

Khi HĐLĐ chấm dứt trong các trường hợp sau đây thì NSDLĐ có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương:

 • Hết hạn HĐLĐ hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ
 • NLĐ bị kết án phạt tù, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong HĐLĐ theo bản án theo quyết định của Tòa án
 • NLĐ qua đời hoặc được tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết.
 • NSDLĐ là cá nhân đã qua đời hoặc được tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết bởi Tòa án
 • NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động
 • NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo đúng quy định
 • NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp NLĐ không được trợ cấp thôi việc

 • Chấm dứt HĐLĐ nhưng không thuộc các trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định
 • NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội
 • NLĐ bị NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ do tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên
 • NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật

Thời hạn thanh toán trợ cấp thôi việc

Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ, NSDLĐ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ khoản tiền trợ cấp thôi việc cho NLĐ, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

 • NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;
 • Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

_Theo HR Insider VietnamWork_