Chuyên viên / Nhân viên

CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian