Sign In

Job Spotlight

CHUYÊN VIÊN WEB DEVELOPER – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  Phát triển các front-end components cho nền tảng ứng dụng web Thiết kế

Apply For This Job

CHUYÊN VIÊN MEDIA – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia chụp ảnh, quay phim các sự kiện truyền thông và hoạt

Apply For This Job

CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sản xuất nội dung video cho các nền tảng mạng xã

Apply For This Job

Perfect Theme for Your Own Job Board

Work Scout is a premium theme that is perfect for recruiters and job offices

Get This Theme