Sign In

Oops...
Slider with alias home not found.

Job Spotlight

CHUYÊN VIÊN WEB DEVELOPER – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  Phát triển các front-end components cho nền tảng ứng dụng web Thiết kế

Apply For This Job

CHUYÊN VIÊN MEDIA – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia chụp ảnh, quay phim các sự kiện truyền thông và hoạt

Apply For This Job

CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sản xuất nội dung video cho các nền tảng mạng xã

Apply For This Job
9

Job Offers

0

Members

0

Resumes Posted

90%

Clients Who Rehire

Start Building Your Own Job Board Now Get Started

Job Plans & Pricing

Clients Who Have Trusted Us The list of clients who have put their trust in us includes: