Sign In

Add Resume

Pellentesque habitant morbi tristique senectus netus ante et malesuada fames ac turpis egestas maximus neque.

Search For Jobs

Pellentesque habitant morbi tristique senectus netus ante et malesuada fames ac turpis egestas maximus neque.

Find Crew

Pellentesque habitant morbi tristique senectus netus ante et malesuada fames ac turpis egestas maximus neque.

Job Spotlight

CHUYÊN VIÊN WEB DEVELOPER – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC:  Phát triển các front-end components cho nền tảng ứng dụng web Thiết kế

Apply For This Job

CHUYÊN VIÊN MEDIA – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham gia chụp ảnh, quay phim các sự kiện truyền thông và hoạt

Apply For This Job

CHUYÊN VIÊN VIDEO EDITOR – PHÒNG TUYỂN SINH VÀ TRUYỀN THÔNG Toàn thời gian cố định

Ho Chi Minh City

SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 01 MÔ TẢ CÔNG VIỆC Sản xuất nội dung video cho các nền tảng mạng xã

Apply For This Job

Popular CitiesBrowse job offers by popular locations

  • tes03

  • test02

  • VLU Tes01

Start Building Your Own Job Board Now Get Started