Hoàn trả sổ BHXH

Để thuận tiện cho việc bàn giao sổ Bảo hiểm xã hội, phòng HC&QTNNL đã tổ chức bàn giao sổ BHXH cho Quý Thầy/Cô làm việc tại HUB – Trụ sở 1 vào thứ 5, ngày 22/4/2021. Sau ngày 22/4/2021, Quý Thầy/Cô sẽ nhận tại Phòng Hành chính & Quản trị nguồn nhân lực ở Phòng 2.11 – Trường ĐH Văn Lang, Cơ sở chính.