Chuyên viên / Nhân viên

Staff of Project Management Office (PMO) Toàn thời gian cố định