8 điều mới trong bộ Luật lao động 2019 mà bạn nên biết!

Từ ngày 01/01/2021, Bộ Luật Lao Động 2019 chính thức có hiệu lực trên phạm vi cả nước. Là một người đi làm, bạn tuyệt đối không nên bỏ qua 8 thay đổi sau!

Bộ Luật lao động 2019 đã chính thức có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 01/01/2021. Nhiều điểm mới được thay đổi và cập nhật nhằm mang đến quyền lợi cho người lao động và đảm bảo lợi ích của người sử dụng lao động. Sau đây là những điểm mới trong Bộ luật lao động 2019 mà người lao động cần nắm rõ.

Không còn hợp đồng mùa vụ

Từ ngày 01/01/2021 trở đi, người lao động và người sử dụng lao động có thể thảo thuận và tiến hành giao kết hợp đồng lao động dưới một trong các loại sau đây:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chất dứt của hợp đồng lao động trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Hợp đồng lao động điện tử

Khi giao kết hợp đồng lao động thì phải thể hiện bằng văn bản, trừ trường hợp pháp luật cho phép giao kết hợp đồng bằng lời nói. Tuy nhiên, Bộ luật lao động 2019 chấp nhận hình hình hợp đồng lao động điện tử. Cụ thể là, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Theo đó, các bên trong quan hệ lao động sẽ có thêm sự lựa chọn về hình thức giao kết hợp đồng lao động.

Quy định về thời gian thử việc

Bộ luật lao động 2012 cho phép thời gian thử việc tối đa là 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. Tuy nhiên, thời gian này đã được tăng lên mức tối đa là 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Bổ sung trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động

Bộ luật Lao động 20219 bổ sung thêm 04 trường hợp pháp luật cho phép được tạm hoãn hợp đồng lao động ghi nhận tại khoản 2 Điều 30 Bộ luật lao động 2012. Bao gồm:

  • Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
  • Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
  • Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do

Theo luật hiện hành thì người lao động sẽ được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu thuộc một trong 07 trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động 2012. Tuy nhiên, theo quy định mới thì người lao động sẽ được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do. Đây là một trong những điểm mới nổi bật của Bộ luật lao động 2019.

Bổ sung quy định về thời hạn báo trước

Việc đảm bảo thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là cần thiết. Tuy nhiên, Bộ luật lao động 2012 quy định các trường hợp không phải báo trước cho người lao động, người sử dụng lao động được biết. Đây cũng là một trong những vấn đề nổi bật cần chú ý khi tổng hợp những điểm mới trong Bộ luật lao động 2019.

Đối với người sử dụng lao động: Người sử dụng lao động sẽ không phải báo trước cho người lao động được biết khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp:

Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau khi thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng đã hết quá 15 ngày (Người lao động vi phạm thời hạn có mặt theo quy định tại Điều 31 Bộ luật lao động). Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

Đối với người lao động: Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp sau đây:

Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp người lao động phải chuyển đến nơi làm việc khác so với hợp đồng lao động vì lý do chính đáng;

Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp bất khả kháng;

Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc;

Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Tăng độ tuổi nghỉ hưu

Theo luật Lao động mới, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ được tăng lên theo lộ trình. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Người lao động ở trong trường hợp đặc biệt thì được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định.

Tăng thời gian nghỉ Quốc khánh

Từ 01/01/2021, vào ngày Quốc khánh 2/9, người lao động sẽ được nghỉ thêm 02 ngày. Theo đó, kể từ năm 2021, người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày vào dịp Quốc khánh (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau).

_Theo HR Insider VietnamWork_