4 cách tính bảo hiểm thất nghiệp mà người lao động nhất định phải biết

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp có thay đổi gì không? Nếu chưa đóng đủ 12 tháng thì có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp hay không? Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là giải pháp giúp người lao động xoay vòng kinh tế và giải quyết các vấn đề tài chính trong giai đoạn tìm kiếm công việc mới (bằng Trợ cấp thất nghiệp và các chế độ hỗ trợ thất nghiệp khác).  Thế nhưng, không ít người lao động vì không nắm rõ cách tính bảo hiểm thất nghiệp và thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất đi rất nhiều quyền lợi, khiến gánh nặng kinh tế càng đè nặng trên vai.

1/ Bảo hiểm thất nghiệp là gì?

Theo khoản 4 tại điều 3 của Luật Việc làm 2013, bảo hiểm thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần kinh tế (thu nhập) của người lao động sau khi nghỉ việc. Đồng thời, người lao động còn được hỗ trợ tìm kiếm việc làm, học nghề và dựa trên cơ sở thực hiện đúng yêu cầu đóng vào bảo hiểm thất nghiệp.

2/ Chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Người lao động được hưởng 4 chế độ bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 như sau:
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Hỗ trợ học nghề
 • Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm
 • Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.
Người lao động được hưởng không ít các chế độ đãi ngộ sau khi nghỉ việc. Vì thế, trong quá trình chưa tìm được việc làm, người lao động nên sử dụng tốt các chế độ này của mình (chẳng hạn như học nghề) để có thể tìm kiếm một công việc tốt và phù hợp hơn.

3/ Thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp và cách viết đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Các loại hồ sơ mà người lao động cần chuẩn bị để xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: 
 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (mẫu theo luật luật LĐTBXH quy định)
 • Sổ BHXH
 • 2 ảnh 3×4
 • Chứng minh nhân dân, hộ khẩu/sổ tạm trú bản photo kèm theo bản gốc
 • Bản chính hoặc bản sao đã chứng thực hợp đồng lao động hoặc hợp đồng việc làm đã hết hạn; quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải/kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo/thỏa thuận kết thúc hợp đồng việc làm.
Sau khi hoàn tất các hồ sơ trên, người lao động sẽ tiếp tục làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp:
 • Bước 1: Người lao động phải nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm ở địa phương (tức nơi muốn nhận trợ cấp) trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày kết thúc hợp động lao động.
 • Bước 2: Hồ sơ của người lao động sẽ được duyệt và giải quyết nếu trong vòng 15 ngày (kể từ ngày nộp hồ sơ) mà người lao động vẫn chưa tìm được công việc mới.
Tiếp đó, trong vòng 20 ngày, người lao động sẽ nhận được quyết định được hưởng trợ cấp kèm theo sổ BHXH có xác nhận. Ngày thứ 16 kể từ ngày nộp hồ sơ chính là thời điểm được tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 • Bước 3: Người lao động nhận tiền chi trả trợ cấp theo đúng hướng dẫn của Trung tâm và lưu ý đi đúng thời gian quy định ghi trong sổ.
Như vậy, có thể thấy việc viết đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp là một trong những bước đầu tiên của quá trình hoàn tất thủ tục làm bảo hiểm thất nghiệp. Do đó, người lao động cần lưu ý hướng dẫn để thực hiện đúng cách.

4/ Cách tính BHTN đối với một số trường hợp

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 gồm những nội dung như sau:
 • Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng = 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN (của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc).
Lưu ý: mức hưởng này không được vượt quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng hoặc mức lương cơ sở vùng).
 • Thời gian số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được tính cho thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đóng đủ 12 tháng đến 36 tháng thì được nhận 03 tháng trợ cấp. Tiếp tục nếu đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng.
Lưu ý: số tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp không được vượt quá 12 tháng.
 • Trường hợp được hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2019 được quy định trong điều 49, điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp có ghi:
“Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này”. Như vậy, căn cứ vào những nội dung trong Luật bảo hiểm thất nghiệp trên, đối với trường hợp đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa đủ 12 tháng thì người lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp mỗi tháng. Vậy có thể thấy, nắm rõ luật bảo hiểm thất nghiệp rất quan trọng. Và biết được cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2019 sẽ giúp người lao động nắm chắc quyền lợi trong tay, cũng như vận dụng tốt chiếc phao cứu sinh của mình trong giai đoạn tìm kiếm công việc mới.

_Theo HR Insider VietnamWork_